Avis Legal

QParadis és responsable de la web qparadis.com, en compliment de tots els requisits legals que estableix la llei, referent als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. QParadis és propietària d’aquest lloc web i de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts sense autorització del titular o propietari de l’establiment.

Per a qualsevol consulta o reclamació referent a les pàgines o als serveis de qparadis.com poden dirigir-se a la següent adreça: QParadis Solucions Tècniques S.L. C/ Mosquerola 27 Nau A-5 17180 Vilablareix (Girona) Tel. +34 972 396 272 info@qparadis.com

La publicació digital de QParadis té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa de QParadis i dels serveis que s’ofereixen.

La utilització d’aquesta web és responsabilitat única i exclusivament dels usuaris.

Protecció de Dades:

Segons la Llei 1/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la present web seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999 i normativa de desenvolupament. Les dades facilitades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de QParadis el tractament del qual té com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l’empresa i l’enviament d’informació.