Edificació, rehabilitació de façanes

 • Revisió i manteniment de paraments verticals, teulats, canalons, etc
 • Reparacions puntuals de façana, tan estructurals com revestiments o fusteries, ràfecs, pilars, trencaaigües, persianes, etc.
 • Reparació i pintat de façanes, patis de llums i parets mitgeres.
 • Instal·lació de serveis: reixes de ventilació, tubs d’extracció, desaigües, etc.
 • Sistemes antiaus: punxes, xarxes, bandes electrificades, etc.
 • Impermeabilitzacions i hidrofugats.
 • Neteges de façanes vidriades, rajols cara vista, revestiments, canalons, estructures.
 • Manteniment i col·locació de cobertes de policarbonat.
 • Revisió i manteniment de paraments verticals, teulats, canalons, etc
 • Reparacions puntuals de façana, tan estructurals com revestiments o fusteries, ràfecs, pilars, trencaaigües, persianes, etc.
 • Reparació i pintat de façanes, patis de llums i parets mitgeres.
 • Instal·lació de serveis: reixes de ventilació, tubs d’extracció, desaigües, etc.
 • Sistemes antiaus: punxes, xarxes, bandes electrificades, etc.
 • Impermeabilitzacions i hidrofugats.
 • Neteges de façanes vidriades, rajols cara vista, revestiments, canalons, estructures.
 • Manteniment i col·locació de cobertes de policarbonat.

Avantatges Treballs Verticals

L’alternativa més àgil i amb menys molèsties pel client. Sense bastides ni infraestructures que tapin l’edifici.

COMODITAT

En els treballs de façanes i patis de llums d’edificis, totes les actuacions es realitzen per l’exterior, prioritzant l’accés del personal i del material des de l’exterior o per zones comuns.
No s’utilitzen bastides, grues, ni cap element fix col·locat a façana mentre duren els treballs.
S’impossibilita l’accés de terceres persones a la finca, ja que no queden elements fixos a façana.

AGILITAT

Mínima intervenció a l’estructura de l’edifici. S’eliminen els temps d’instal·lació i retirada de les costoses bastides.
S’eviten els molestos talls de carrer.

ECONÒMIC

Abaratim costos prescindint del muntatge de bastides, lloguers de grues, permisos per talls de carrer, etc.

ENS ADAPTEM A QUALSEVOL ENTORN DE DIFÍCIL ACCÉS

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que oferim.

ENS ADAPTEM A QUALSEVOL ENTORN DE DIFÍCIL ACCÉS

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que oferim

Seguretat Treballs Verticals

Cumpliment de la normativa d'aplicació en treballs d'alçada a nivell d'instal·lacions i equipament:

 • Treballs en alçada RD 2177
 • Directiva 45-2001-CE
 • Llei de prevenció de riscos Llei 31/1995
 • Llei de prevenció de riscos RD 39/1997
 • Llei de prevenció de riscos RD 171/2004
 • Obres de construcció RD 1627/199
 • Equips de treball RD 1215/1997
 • Equips de protecció RD 773/1997
 • Llei de la Subcontractació en la Construcció

Contractació de assegurança de responsabilitat civil.

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469