Rehabilitació de forjats

Resistència, precisió i màxima garantia

Els forjats són un dels elements estructurals principals en una llar, són els encarregats -conjuntament amb els murs de càrrega- de sostenir els edificis.

Amb el pas del temps, els forjats poden veure’s afectats per múltiples patologies depenent de diversos factors:
-l’antiguitat de la construcció i dels materials
-el tipus de materials que en formen part
-l’estat de conservació dels mateixos, etc.

A QPARADIS tenim solucions per tots aquests problemes, més ràpides i econòmiques que les reparacions tradicionals.

Amb el sistema Mecanoviga podem actuar abans que les deficiències ens obliguin a fer una despesa molt més important. Aquest és un sistema amb unions totalment cargolades, molt resistents i amb la màxima garantia.

Resistència, precisió i màxima garantia

Els forjats són un dels elements estructurals principals en una llar, són els encarregats -conjuntament amb els murs de càrrega- de sostenir els edificis.

Amb el pas del temps, els forjats poden veure’s afectats per múltiples patologies depenent de diversos factors:
-l’antiguitat de la construcció i dels materials
-el tipus de materials que en formen part
-l’estat de conservació dels mateixos, etc.

A QPARADIS tenim solucions per tots aquests problemes, més ràpides i econòmiques que les reparacions tradicionals.

Amb el sistema Mecanoviga podem actuar abans que les deficiències ens obliguin a fer una despesa molt més important. Aquest és un sistema amb unions totalment cargolades, molt resistents i amb la màxima garantia.

Afectacions segons material

Bigues de fusta

Els elements de fusta que es poden debilitar per l’acció dels corcs i les inclemències del temps, si un degoter ha provocat humitats en una biga de fusta durant molt temps per exemple. També les afectacions poden ser majors en soterranis per la humitat constant o en teulades per les filtracions d’aigua.

Bigues metàl·liques

Els forjats amb biguetes metàl·liques també poden ser atacats per la humitat, provocant corrosió i debilitant les soldadures i anclatges.

Bigues de formigó

L’aluminosi és una patologia que afecta els forjats de formigó. A partir de mitjans del segle XX, el formigó que s’utilitzava per fabricar bigues era menys resistent i més porós fet que provoca danys estructurals greus en aquests materials.

Avantatges del sistema MECANOVIGA

UNIONS TOTALMENT CARGOLADES

Evitant el risc d’accidents i desperfectes causats per talls i soldadures.

ADAPTABILITAT SEGONS MATERIAL

Proporcia solucions personalitzades per a cada tipologia de forjat

SISTEMA EXTENSIBLE TELESCÒPIC

Adaptant-se a la longitud exacta de la biga.

BIGA COMPOSTA PER TRAMS

Facilitant l’accés i el seu muntatge.

CARGOLS D’ALTA RESISTÈNCIA

Qualitat 8.8 mètric 12.

MÀXIMA GARANTIA

Servei integral en rehabilitació

 

Execució obra

Assessorament

QPARADIS, amb un equip d’arquitectes tècnics i especialistes al capdavant per estudiar i valorar quina és la millor opció per donar la solució adequada a cada necessitat.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’un projecte. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Execució obra

Rehabilitació

Aplicació de les solucions de rehabilitació amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Execució obra

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d’impermeabilització disposen d’una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d’impermeabilització disposen d’una ampliació de garantia fins a 10 anys.

Els nostres projectes

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469