Rehabilitació de forjats

Resistència, precisió i màxima garantia

Els forjats són un dels elements estructurals principals en una llar, són els encarregats -conjuntament amb els murs de càrrega- de sostenir els edificis.

Amb el pas del temps, els forjats poden veure’s afectats per múltiples patologies depenent de diversos factors:
-l’antiguitat de la construcció i dels materials
-el tipus de materials que en formen part
-l’estat de conservació dels mateixos, etc.

A QPARADIS tenim solucions per tots aquests problemes, més ràpides i econòmiques que les reparacions tradicionals.

Amb el sistema Mecanoviga podem actuar abans que les deficiències ens obliguin a fer una despesa molt més important. Aquest és un sistema amb unions totalment cargolades, molt resistents i amb la màxima garantia.

AFECTACIONS SEGONS MATERIAL

Bigues de fusta

Els elements de fusta que es poden debilitar per l’acció dels corcs i les inclemències del temps, si un degoter ha provocat humitats en una biga de fusta durant molt temps per exemple. També les afectacions poden ser majors en soterranis per la humitat constant o en teulades per les filtracions d’aigua.

Bigues metàl·liques

Els forjats amb biguetes metàl·liques també poden ser atacats per la humitat, provocant corrosió i debilitant les soldadures i anclatges.

Bigues de formigó

L’aluminosi és una patologia que afecta els forjats de formigó. A partir de mitjans del segle XX, el formigó que s’utilitzava per fabricar bigues era menys resistent i més porós fet que provoca danys estructurals greus en aquests materials.

AVANTATGES DEL  SISTEMA MECANOVIGA

UNIONS TOTALMENT CARGOLADES

Evitant el risc d’accidents i desperfectes causats per talls i soldadures.

ADAPTABILITAT SEGONS MATERIAL

Proporcia solucions personalitzades per a cada tipologia de forjat

SISTEMA EXTENSIBLE TELESCÒPIC

Adaptant-se a la longitud exacta de la biga.

BIGA COMPOSTA PER TRAMS

Facilitant l’accés i el seu muntatge.

CARGOLS D’ALTA RESISTÈNCIA

Qualitat 8.8 mètric 12.

MÀXIMA GARANTIA

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.