Impermeabilització de cobertes i teulades
Les cobertes i teulades són un dels elements més exposats a les inclemències meteorològiques, i no estem parlant només de l’aigua, el fred o la calor intensos i perllongats també són un risc i un factor de desgast important de la nostra llar i dels materials que la conformen i protegeixen. Aquest fet, es manifesta en forma de degoters, taques, condensació… i pot incidir molt negativament en els materials de construcció si no hi posem remei de forma ràpida i professional.

Els factors de desgast en una coberta o teulada poden ser diversos; la climatologia, els moviments o trencament de teules per l’acció del vent o les tempestes, el creixement de plantes i vegetació que obstrueixen els canals per on ha de passar l’aigua, l’acció d’alguns animals… tots ells són motius per no allargar en el temps una situació que només pot empitjorar.

SISTEMES I ACABATS D’IMPERMEABILITZACIÓ

Les cobertes dels edificis poden tenir molts acabats diferents, de qualitat i amb una llarga durada si s’apliquen correctament, sempre a gust del client. Disposem, entre d’altres, d’acabats de grava, de llosa, d’autoprotecció mineral, de resines o enjardinats.
El nostre equip de professionals està preparat per fer una diagnosi acurada de l’estat de la seva teulada o coberta i de les intervencions necessàries per tal d’assegurar i allargar la durada dels materials que la conformen.
Impermeabilització de cobertes i teulades - grava

Grava blanca, grisa o vermella

Aquest sistema s’utilitza en cobertes no transitables. Consta d’un suport de formigó, impermeabilització, capa separadora, aïllant tèrmic, capa separadora i la grava al capdamunt.
Impermeabilització de cobertes i teulades - llosa filtrón

Llosa filtrón

Aquest tipus de lloses tenen la facultat d’absorbir una gran quantitat d’aigua ràpidament, mantenint les terrasses seques fins i tot quan plou i graduant lentament la sortida d’aigua. A més són antilliscants.
Impermeabilització de cobertes i teulades - autoprotecció mineral

Autoprotecció mineral

Acabat de gran resistència i durabilitat, amb aïllament tèrmic, fixació, impermeabilització i una làmina final autoprotegida amb acabat mineral a la cara superior.
Impermeabilització de cobertes i teulades - enjardinat

Enjardinat

Amb diverses capes d’aïllament, impermeabilització i drenatge i amb un bon substrat podem fer de la nostra coberta un espai enjardinat, amb plantes resistents i de fàcil manteniment.
Impermeabilització de cobertes i teulades - gespa artificial

Gespa artificial

Aquest sistema de protecció i impermeabilització ens permetrà gaudir d’una coberta verda i amb aspecte vegetal sense cost de manteniment.
Impermeabilització de cobertes i teulades - resina

Resina

Un dels sistemes químics més segurs i fiables per a la impermeabilització de les nostres cobertes, compost d’una membrana resinosa, elàstica i impermeable.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

SOLUCIONS D’IMPERMEABILITZACIÓ

Humitats

Les humitats a casa poden tenir causes diverses, per això cal cercar l’origen del problema per poder-lo solucionar. Actuant a temps evitarem haver de fer una gran inversió i mantindrem en bones condicions la seva casa.

Degoters

A QPARADIS li oferim les solucions més adients a cada cas. Els degoters són un perill per l’estructura de les cases i fins i tot pels materials interiors de les cases. Demani’ns assessorament i el nostre equip de professionals li oferirà les millors solucions per mantenir seca la seva llar.

Envelliment superfície

Amb el pas del temps, els materials de la nostra llar es degraden a causa de les inclemències meteorològiques com la calor extrema, les glaçades o el desgast natural. Fent un manteniment periòdic i adequat podem evitar els problemes greus i haver de fer grans inversions. No esperi més per contactar amb nosaltres.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.