Coberta verda o coberta ecològica
Actualment, les cobertes verdes són un dels sistemes d’impermeabilització que estan prenent força, degut a la preocupació creixent pels factors ambientals i ecològics. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta solució de coberta verda a casa seva.

Cal tenir en compte que les cobertes verdes, a banda de millorar substancialment la nostra llar, ajuden a millorar la qualitat de l’aire gràcies a la producció d’oxigen i a la fixació del gas carbònic. A més, afavoreixen l’aparició d’animals beneficiosos a la ciutat com els ocells o les papallones.

Les cobertes verdes són un component molt important en el desenvolupament de ciutats més sostenibles. Aporten avantatges econòmics i ecològics a la vegada que milloren la vida útil de la coberta i la seva impermeabilització.

AVANTATGES DE LA COBERTA VERDA

PROTECCIÓ DE LA COBERTA I LA CONSTRUCCIÓ

Requereixen de menys manteniment i les reparacions són més econòmiques i senzilles que la coberta tradicional.

SOBRECÀRREGA I GRUIX LIMITAT

Alliberament de sobrecàrrega de les cobertes dels edificis ja que els gruixos de terra poden oscil·lar entre els 5 i els 35 centímetres depenent de la vegetació que vulguem utilitzar.

MANTENIMENT BAIX O MODERAT

L’utilització de vegetació tipus hortícola (gespa de creixement lent, plantes i arbusts) provoca que es regeneri i es mantingui per si sols. A més, degut al poc gruix de terra evitem la proliferació de les males herbes.

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

Les cobertes verdes són immillorables, redueixen en més d’un 50% els sorolls ambientals i la capa vegetal ens ajuda a regular la temperatura de la nostra llar.

RETENCIÓ DE LES AIGÜES DE LA PLUJA

Poden retenir l’aigua de pluja des d’un 70% fins a un 100% evitant així l’embús de les canalitzacions.

ESTÈTICA

Visualment les cobertes verdes són més agradables i es renoven depenent de l’estació de l’any en què ens trobem, afavorint la seva integració en l’entorn immediat.
Coberta Verda

SUPERFÍCIES ADAPTABLES A COBERTA VERDA

Les cobertes verdes són aplicables a gairebé totes les superfícies existents. Les característiques inicials determinaran quin mètode és el més adient a utilitzar. A Impermealia li oferim el servei tan d’obra nova com de rehabilitació per millorar la vida útil de la coberta i la seva impermeabilització.
Coberta Verda - planes

Cobertes planes

Degut a la poca sobrecàrrega, podem adaptar aquest sistema a tot tipus de coberta plana no transitable amb suports de formigó, fusta o metàl·lics. La senzillesa del sistema, el manteniment limitat, a més a més del cost global, justifiquen la seva utilització tant en petites com en grans cobertes.
Coberta Verda - inclinades

Cobertes inclinades

El nostre equip de professionals pot aplicar el sistema de coberta verda en gairebé totes les cobertes existents, inclòs aquelles que tenen desnivell, aconseguint una estètica i unes prestacions immillorables.
Coberta Verda - terrasses

Terrrasses Planes

La coberta verda és vàlida per a les terrasses amb vàries funcions, combinant zones transitables i ajardinades. Impermealia oferim diferents acabats, sempre a gust del client, per a aquestes zones transitables: acabats de grava, rajola i fusta.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

SOLUCIONS D’IMPERMEABILITZACIÓ

Humitats

Les humitats a casa poden tenir causes diverses, per això cal cercar l’origen del problema per poder-lo solucionar. Actuant a temps evitarem haver de fer una gran inversió i mantindrem en bones condicions la seva casa.

Degoters

A Impermealia li oferim les solucions més adients a cada cas. Els degoters són un perill per l’estructura de les cases i fins i tot pels materials interiors de les cases. Demani’ns assessorament i el nostre equip de professionals li oferirà les millors solucions per mantenir seca la seva llar.

Envelliment superfície

Amb el pas del temps, els materials de la nostra llar es degraden a causa de les inclemències meteorològiques com la calor extrema, les glaçades o el desgast natural. Fent un manteniment periòdic i adequat podem evitar els problemes greus i haver de fer grans inversions. No esperi més per contactar amb nosaltres.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.