Fossats d’ascensor

Rehabilitació i impermeabilització de fossats d’ascensor

Per assegurar l’estanqueïtat d’un fossat d’ascensor, prèviament farem una visita tècnica, sense cost per al client, que ens ajudarà a valorar el sistema constructiu del fossat i l’estat tant de les parets com de la base. Aquestes valoracions prèvies són molt importants per decidir quin serà el millor sistema d’impermeabilització.

Després de l’avaluació, estem en condicions de prendre la solució més adequada per garantir l’estanqueïtat del fossat. Per regla general, si és de formigó armat i està en bones condicions, el primer que fem és una neteja amb buidatge inclòs de les aigües; prèviament haurem taponat la via d’aigua per poder treballar correctament.

Un cop sanejat, repiquem els angles de noranta graus i els sortints del fossat; d’aquesta manera segellem correctament un dels seus punts més crítics. Finalitzada aquesta operació, preparem una combinació de morters i pastes específiques per a fossats d’ascensors que treballen a pressió negativa, i l’impermeabilitzem en la seva totalitat.

Sempre tenim una solució adaptada a cada cas de rehabilitació de fossats d’ascensor.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.