Fossats ascensor

Rehabilitació i impermeabilització de fossats d’ascensor

Per assegurar l’estanqueïtat d’un fossat d’ascensor, prèviament farem una visita tècnica, sense cost per al client, que ens ajudarà a valorar el sistema constructiu del fossat i l’estat tant de les parets com de la base. Aquestes valoracions prèvies són molt importants per decidir quin serà el millor sistema d’impermeabilització.

Després de l’avaluació, estem en condicions de prendre la solució més adequada per garantir l’estanqueïtat del fossat. Per regla general, si és de formigó armat i està en bones condicions, el primer que fem és una neteja amb buidatge inclòs de les aigües; prèviament haurem taponat la via d’aigua per poder treballar correctament.

Un cop sanejat, repiquem els angles de noranta graus i els sortints del fossat; d’aquesta manera segellem correctament un dels seus punts més crítics. Finalitzada aquesta operació, preparem una combinació de morters i pastes específiques per a fossats d’ascensors que treballen a pressió negativa, i l’impermeabilitzem en la seva totalitat.

Sempre tenim una solució adaptada a cada cas de rehabilitació de fossats d’ascensor.

Rehabilitació i impermeabilització de fossats d’ascensor

Per assegurar l’estanqueïtat d’un fossat d’ascensor, prèviament farem una visita tècnica, sense cost per al client, que ens ajudarà a valorar el sistema constructiu del fossat i l’estat tant de les parets com de la base. Aquestes valoracions prèvies són molt importants per decidir quin serà el millor sistema d’impermeabilització.

Després de l’avaluació, estem en condicions de prendre la solució més adequada per garantir l’estanqueïtat del fossat. Per regla general, si és de formigó armat i està en bones condicions, el primer que fem és una neteja amb buidatge inclòs de les aigües; prèviament haurem taponat la via d’aigua per poder treballar correctament.

Un cop sanejat, repiquem els angles de noranta graus i els sortints del fossat; d’aquesta manera segellem correctament un dels seus punts més crítics. Finalitzada aquesta operació, preparem una combinació de morters i pastes específiques per a fossats d’ascensors que treballen a pressió negativa, i l’impermeabilitzem en la seva totalitat.

Sempre tenim una solució adaptada a cada cas de rehabilitació de fossats d’ascensor.

Solucions integrals en Química constructiva

 

Execució obra

Assessorament

QPARADIS, amb un equip d’arquitectes tècnics i especialistes al capdavant per estudiar i valorar quina és la millor opció per donar la solució adequada a cada necessitat.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’un projecte. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Execució obra

Rehabilitació

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Execució obra

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469