Rehabilitació de Cobertes i teulades
Les cobertes i teulades són un dels elements més exposats a les inclemències meteorològiques, i no estem parlant només de l’aigua, el fred o la calor intensos i perllongats també són un risc i un factor de desgast important de la nostra llar i dels materials que la conformen i protegeixen.

Aquest fet, es manifesta en forma de degoters, taques, condensació… i pot incidir molt negativament en els materials de construcció si no hi posem remei de forma ràpida i professional.

Els factors de desgast en una coberta o teulada poden ser diversos; la climatologia, els moviments o trencament de teules per l’acció del vent o les tempestes, el creixement de plantes i vegetació que obstrueixen els canals per on ha de passar l’aigua, l’acció d’alguns animals… tots ells són motius per no allargar en el temps una situació que només pot empitjorar.

Procés de la rehabilitació

Estat inicial de la coberta
Estat inicial d’una coberta d’alumini amb desperfectes a la capa d’impermeabilització degut al temps i a una manca de manteniment d’aquesta.
1. Arrencar la làmina actual
El primer que hem de fer en una coberta d’aquests tipus es arrencar la lamina actual per sanejar la superfície i millorar l’adherència de la nova. Desprès aplicarem una imprimació prèvia a la nova impermeabilització per garantir-nos l’adherència.
2. Col·locació d'una primera capa
Col·locarem una primera capa de làmina asfàltica totalment adherida al suport que ens farà de base de la capa final i alhora millorarà d’impermeabilització que estem realitzant.
3. Acabat final
Com a ultima capa s’aplicarà totalment adherida a la primera capa una lamina asfàltica auto protegida mineral, en aquest cas de color vermell.

 

Estat inicial d’una coberta d’alumini amb desperfectes a la capa d’impermeabilització degut al temps i a una manca de manteniment d’aquesta.
El primer que hem de fer en una coberta d’aquests tipus es arrencar la lamina actual per sanejar la superfície i millorar l’adherència de la nova. Desprès aplicarem una imprimació prèvia a la nova impermeabilització per garantir-nos l’adherència.
Col·locarem una primera capa de làmina asfàltica totalment adherida al suport que ens farà de base de la capa final i alhora millorarà d’impermeabilització que estem realitzant.
Com a ultima capa s’aplicarà totalment adherida a la primera capa una lamina asfàltica auto protegida mineral, en aquest cas de color vermell.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.