Rehabilitació de Terrasses i terrats

Les terrasses i els terrats són un dels punts de la nostra llar que poden presentar un deteriorament més ràpid. L’exposició a les inclemències meteorològiques poden provocar filtracions d’aigua, l’aparició de taques d’humitat en sostres i parets o degoters.

Quan es detecta alguna d’aquestes problemàtiques cal fer una intervenció ràpida i professional per evitar l’empitjorament de les condicions dels materials del nostre edifici. La impermeabilització de terrasses i terrats és molt important per mantenir una llar en condicions.

Els materials impermeabilitzants en els darrers anys han experimentat una evolució molt important. Molts dels materials que s’utilitzaven abans no eren impermeables, absorbien l’aigua que a l’hivern es glaçava dintre les rajoles provocant trencaments i desplaçaments, els materials emprats a les juntes no eren tan elàstics com els actuals fet que provoca un degradament més ràpid degut als canvis tèrmics i les converteix en vies de penetració de l’aigua i la humitat a les nostres cases.

Les terrasses i els terrats són un dels punts de la nostra llar que poden presentar un deteriorament més ràpid. L’exposició a les inclemències meteorològiques poden provocar filtracions d’aigua, l’aparició de taques d’humitat en sostres i parets o degoters.

Quan es detecta alguna d’aquestes problemàtiques cal fer una intervenció ràpida i professional per evitar l’empitjorament de les condicions dels materials del nostre edifici. La impermeabilització de terrasses i terrats és molt important per mantenir una llar en condicions.

Els materials impermeabilitzants en els darrers anys han experimentat una evolució molt important. Molts dels materials que s’utilitzaven abans no eren impermeables, absorbien l’aigua que a l’hivern es glaçava dintre les rajoles provocant trencaments i desplaçaments, els materials emprats a les juntes no eren tan elàstics com els actuals fet que provoca un degradament més ràpid degut als canvis tèrmics i les converteix en vies de penetració de l’aigua i la humitat a les nostres cases.

Procés de la rehabilitació

Estat inicial de la coberta

Les cobertes transitables enrajolades sovint pateixen problemes d’impermeabilització que no es veuen a simple vista, ja que, aquests problemes es troben a les capes inferiors. Les habitacions que es troben sota d’aquesta terrassa problemes d’humitats per una mala impermeabilització de la terrassa.

1. Extracció de la coberta

Extracció de la coberta per mitjans mecànics fins arribar a la capa d’impermeabilització o de formació de pendents si no estan en condicions.

2. Aïllament tèrmic

Col·locació de l’aïllament tèrmic com a primera capa de la reconstrucció de la coberta.

Aquesta capa en ocasions es col·loca en un posició diferent però en rehabilitacions els gruixos de la coberta s’han de controlar molt be per no sobrepassar elements de l’edifici que no es poden tocar.

4. Impermeabilització

Impermeabilització de la coberta amb un sistema bicapa, format per dos lamines de betum modificat de 4kg/m2 amb armadura de polièster totalment adherides entre si.

5. Capa de protecció i enrajolat

Capa de protecció sobre la impermeabilització prèvia col·locació de làmina separadora.

6. Resultat final

Rejuntat de l’enrajolat, entrega i col·locació de sòcols.

Servei integral en rehabilitació de terrasses

 

Execució obra

Assessorament

QPARADIS, amb un equip d’arquitectes tècnics i especialistes al capdavant per estudiar i valorar quina és la millor opció per donar la solució adequada a cada necessitat.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una terrassa a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Execució obra

Rehabilitació

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Execució obra

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d’impermeabilització disposen d’una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d’impermeabilització disposen d’una ampliació de garantia fins a 10 anys.

Els nostres projectes

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469