Rehabilitació de Terrasses i terrats
Les terrasses i els terrats són un dels punts de la nostra llar que poden presentar un deteriorament més ràpid. L’exposició a les inclemències meteorològiques poden provocar filtracions d’aigua, l’aparició de taques d’humitat en sostres i parets o degoters.

Quan es detecta alguna d’aquestes problemàtiques cal fer una intervenció ràpida i professional per evitar l’empitjorament de les condicions dels materials del nostre edifici. La impermeabilització de terrasses i terrats és molt important per mantenir una llar en condicions.

Els materials impermeabilitzants en els darrers anys han experimentat una evolució molt important. Molts dels materials que s’utilitzaven abans no eren impermeables, absorbien l’aigua que a l’hivern es glaçava dintre les rajoles provocant trencaments i desplaçaments, els materials emprats a les juntes no eren tan elàstics com els actuals fet que provoca un degradament més ràpid degut als canvis tèrmics i les converteix en vies de penetració de l’aigua i la humitat a les nostres cases.

Procés de la rehabilitació

Estat inicial de la coberta
Les cobertes transitables enrajolades sovint pateixen problemes d’impermeabilització que no es veuen a simple vista, ja que, aquests problemes es troben a les capes inferiors. Les habitacions que es troben sota d’aquesta terrassa problemes d’humitats per una mala impermeabilització de la terrassa.
1. Extracció de la coberta
Extracció de la coberta per mitjans mecànics fins arribar a la capa d’impermeabilització o de formació de pendents si no estan en condicions.
2. Aïllament tèrmic
Col·locació de l’aïllament tèrmic com a primera capa de la reconstrucció de la coberta.

Aquesta capa en ocasions es col·loca en un posició diferent però en rehabilitacions els gruixos de la coberta s’han de controlar molt be per no sobrepassar elements de l’edifici que no es poden tocar.

En aquest cas a sobre de l’aïllament tèrmic hem col·locat un a lamina de separació.

3. Formació de pendents
Formació de pendents amb morter de ciment.

Millorar de l’alçada de les regates per disminuir la possibilitat d’entrada d’aigües perimetrals.

4. Impermeabilització
Impermeabilització de la coberta amb un sistema bicapa, format per dos lamines de betum modificat de 4kg/m2 amb armadura de polièster totalment adherides entre si.
5. Capa de protecció i enrajolat
Capa de protecció sobre la impermeabilització prèvia col·locació de lamina separadora.

Un cop impermeabilitzat protegim l’impermeabilització mitjançant una capa de morter d’entre 4 i 5 cm. Deixem la coberta a punt per enrajolar.

4. Resultat final
Rejuntat de l’enrajolat, entrega i col·locació de sòcols.
Les cobertes transitables enrajolades sovint pateixen problemes d’impermeabilització que no es veuen a simple vista, ja que, aquests problemes es troben a les capes inferiors. Les habitacions que es troben sota d’aquesta terrassa problemes d’humitats per una mala impermeabilització de la terrassa.
Extracció de la coberta per mitjans mecànics fins arribar a la capa d’impermeabilització o de formació de pendents si no estan en condicions.
Col·locació de l’aïllament tèrmic com a primera capa de la reconstrucció de la coberta.

Aquesta capa en ocasions es col·loca en un posició diferent però en rehabilitacions els gruixos de la coberta s’han de controlar molt be per no sobrepassar elements de l’edifici que no es poden tocar.

En aquest cas a sobre de l’aïllament tèrmic hem col·locat un a lamina de separació.

Formació de pendents amb morter de ciment.

Millorar de l’alçada de les regates per disminuir la possibilitat d’entrada d’aigües perimetrals.

Impermeabilització de la coberta amb un sistema bicapa, format per dos lamines de betum modificat de 4kg/m2 amb armadura de polièster totalment adherides entre si.
Capa de protecció sobre la impermeabilització prèvia col·locació de lamina separadora.

Un cop impermeabilitzat protegim l’impermeabilització mitjançant una capa de morter d’entre 4 i 5 cm. Deixem la coberta a punt per enrajolar.

Rejuntat de l’enrajolat, entrega i col·locació de sòcols.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.