Rehabilitació integral de façanes

A QPARADÍS som especialistes en la rehabilitació integral de façanes, tant d’edificis plurifamiliars com d’edificis públics o cases unifamiliars.

Amb l’objectiu de garantir la salut general de l’edifici, QPARADÍS ofereix tots els serveis necessaris per a la reforma integral d’una façana:

 • diagnosi i assessorament sobre les diferents patologies que poden afectar la façana de l’edifici;
 • execució de l’obra amb professionalitat, complint íntegrament les normatives vigents (prevenció de riscos, assegurança de responsabilitat civil i d’obra, etc.);
 • intervenció i aplicació dels tractaments més adequats com a solució als problemes de la façana, tant exterior com interior;
 • manteniment de la façana per reduir el risc d’aparició de futures patologies.

A QPARADÍS som especialistes en la rehabilitació integral de façanes, tant d’edificis plurifamiliars com d’edificis públics o cases unifamiliars.

Amb l’objectiu de garantir la salut general de l’edifici, QPARADÍS ofereix tots els serveis necessaris per a la reforma integral d’una façana:

 • diagnosi i assessorament sobre les diferents patologies que poden afectar la façana de l’edifici;
 • execució de l’obra amb professionalitat, complint íntegrament les normatives vigents (prevenció de riscos, assegurança de responsabilitat civil i d’obra, etc.);
 • intervenció i aplicació dels tractaments més adequats com a solució als problemes de la façana, tant exterior com interior;
 • manteniment de la façana per reduir el risc d’aparició de futures patologies.

Serveis integrals en reformes de façanes

A QPARADÍS oferim serveis de rehabilitació de façanes a comunitats de veïns, particulars, empreses i institucions.
Actuem sobre les façanes malmeses i les restaurem aplicant les millors solucions tècniques. D’aquesta manera, garantim la satisfacció dels nostres clients.

Impermeabilització de voladissos

Restauració de cornises i balcons

PROCEDIMENT:

 • Repicar el sector disgregat de les arestes inferiors que estiguin en mal estat o fracturades fins eliminar tot el formigó deteriorat i conservar únicament l’obra en bon estat.
 • Encofrar la part inferior per poder refer arestes i cantells de les cornises sanejades.
 • Localitzar armadures de ferro i passivar-les per evitar que el rovell avanci. Aplicació de pont d’unió Multitek Premier BW per facilitar l’adherència dels morters.
 • Reparar amb morter de reparació estructural Omnitek RMS.
Impermeabilització de voladissos

Impermeabilització de voladissos

PROCEDIMENT:

 • Subministrar i col·locar remats en xapa prelacada de 0,6 mm per a la fixació de les cornises.
 • Fixar els remats mecànicament als voladissos i segellar els cavalcaments amb massilla de poliuretà.
 • Impermeabilitzar la resta del voladís amb una làmina asfàltica solapada amb el remat.
 • Soldar la primera capa sobre el suport, amb les peces contigües cavalcades i amb els encavalcaments també soldats. Soldar la segona capa sobre la primera, també amb les peces contigües cavalcades i amb els encavalcaments desplaçats respecte dels de la primera capa i soldats.
Impermeabilització de voladissos

Reparació de patologies i esquerdes estructurals

PROCEDIMENT:

 • Repicar el morter disgregat en angle fins que l’esquerda quedi correctament sanejada.
 • Localitzar armadures de ferro i passivar-les per evitar que el rovell avanci.
 • Reparar i remolinar amb morter de reparació estructural Omnitek RMS.

Tractament i acabat de revestiments

PROCEDIMENT:

 • Determinar el revestiment més adequat per a la façana: remolinat més pintura, monocapa, revestiment amb àrid, etc.
 • Sanejar les zones malmeses o la totalitat de la façana.
 • Reparar les deficiències seguint els passos anteriors, i refer els revestiments aplicant la mateixa tècnica de remolinat de reparació.
Impermeabilització de voladissos

Altres serveis de rehabilitació

 • Restaurar elements de serralleria
 • Subministrar i col·locar baranes d’alumini, d’acer inoxidable, etc.
 • Substituir i muntar panells de policarbonat cel·lular de 16 mm
 • Tramitar ajuts de l’estat per a la reforma de façanes

Servei integral en rehabilitació de façanes

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudiem personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

assessorament

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases de la reforma d’una façana. Des de treballs paletaria, impermeabilització, revestiment, etc.

assessorament

Rehabilitació

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

assessorament

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469