Projectes realitzats

Projectes realitzats

Rehabilitació murs perimetrals zona comunitària edifici plurifamiliar, Girona

OBRA: Rehabilitació i impermeabilització en edifici plurifamiliar, Girona
TIPUS: Rehabilitació murs perimetrals del pati comunitari  
LLOC: Girona
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 mesos

 

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ

En l’execució de la reforma i impermeabilització dels murs perimetrals, QPARADÍS ha realitzat:

 • Neteja i desbrossada del terreny
 • Excavació per a rebaix
 • Excavació per a caixa de paviments
 • Repàs i piconatge de caixa de graves
 • Excavació de rasa
 • Rebliment i piconatge de rasa
 • Sanejament dels murs
 • Formació de mitja canya
 • Impermeabilització mur, làmina drenant i geotèxtil
 • Tub de drenatge diàmetre 150
 • Connexió tub drenatge al pou existent
 • Estesa de graves per a drenatge i geotèxtil
 • Transport de terres
 • Acabats de les voreres, amb rajola, i entregues perimetrals dels murs

 

SOLUCIÓ REHABILITACIÓ APORTADA

Aquesta rehabilitació ha consistit a solucionar un problema d’infiltracions i degoters als espais soterrats i pàrquings (pisos inferiors) de la comunitats de veïns d’un edifici plurifamiliar.

SERVEIS INTEGRALS EN REHABILITACIÓ FAÇANES

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudiem personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases de la reforma d’una façana. Des de treballs paletaria, impermeabilització, revestiment, etc.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva façana. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.