Els nostres projectes

Rehabilitació murs perimetrals zona comunitària edifici plurifamiliar, Girona

OBRA: Rehabilitació i impermeabilització en edifici plurifamiliar, Girona
TIPUS: Rehabilitació murs perimetrals del pati comunitari  
LLOC: Girona
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 mesos

 

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ

En l’execució de la reforma i impermeabilització dels murs perimetrals, QPARADÍS ha realitzat:

 • Neteja i desbrossada del terreny
 • Excavació per a rebaix
 • Excavació per a caixa de paviments
 • Repàs i piconatge de caixa de graves
 • Excavació de rasa
 • Rebliment i piconatge de rasa
 • Sanejament dels murs
 • Formació de mitja canya
 • Impermeabilització mur, làmina drenant i geotèxtil
 • Tub de drenatge diàmetre 150
 • Connexió tub drenatge al pou existent
 • Estesa de graves per a drenatge i geotèxtil
 • Transport de terres
 • Acabats de les voreres, amb rajola, i entregues perimetrals dels murs

 

SOLUCIÓ REHABILITACIÓ APORTADA

Aquesta rehabilitació ha consistit a solucionar un problema d’infiltracions i degoters als espais soterrats i pàrquings (pisos inferiors) de la comunitats de veïns d’un edifici plurifamiliar.

Execució obra

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Execució obra

Rehabilitació

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Execució obra

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469