Projectes realitzats

Rehabilitació de terrassa d’edifici plurifamiliar, Girona

OBRA: Rehabilitació de terrassa d’habitatge plurifamiliar
TIPUS: Terrassa transitable convertida a terrassa no transitable
LLOC: Girona
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 setmanes
DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA

Aquesta rehabilitació de terrassa ha consistit a solucionar un problema de degoters, en el pàrquing de la comunitat, a causa de l’envelliment de les diferents capes impermeabilitzacions existents, i per a un canvi d’ús de la terrassa per qüestions de comunitat de propietaris. La zona comunitària en aquest cas era suficientment gran per limitar una zona com a no transitable.

Abans de començar els treballs, s’ha realitzat el sanejament dels desaigües i de tot el perímetre per garantir la impermeabilització de la terrassa. Posteriorment, s’ha realitzat una emprimació amb betum asfàltic per millorar l’adherència dels materials elastomèrics de la impermeabilització.
La impermeabilització ha constat d’un sistema bicapa, totalment adherit a la superfície, amb acabat auto protegit mineral que permet el trànsit per manteniment de la terrassa, no per un ús freqüent, i evita l’envelliment pels raigs ultra violats del sol. Les làmines utilitzades són una de 4 kg/m² de SBS amb una armadura de fibra de vidre, i la segona una capa de 5 kg/m² de SBS amb armadura de polièster amb acabat amb auto protecció mineral. Totes dues làmines són de betum modificat.
Abans de finalitzar el projecte, s’ha delimitat el perímetre amb una tanca perimetral per evitar l’accés de persones no autoritzades i només facilitar l’accés per al manteniment.

Amb aquesta rehabilitació, QParadís ha donat resposta a les necessitats d’ús del client, a una solució que estalvia costos, i a facilitar el manteniment i les reparacions de la coberta en un futur, ja que en instal·lar una làmina totalment adherida és molt senzilla la reparació de la terrassa per mal ús i la seva reimpermeabilització en un futur.

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.