Els nostres projectes

Rehabilitació terrassa interior edifici plurifamiliar, Tossa de Mar

OBRA: Rehabilitació patis interiors edifici plurifamiliar
TIPUS: Façana interior d’edifici/Patis interiors
LLOC: Tossa de Mar
TEMPS D’EXECUCIÓ: 1 mes

DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
QPARADÍS, en aquest projecte de rehabilitació dels patis interiors d’un edifici plurifamiliar a Tossa de Mar, ha realitzat les següents actuacions:

Enderroc de paviment actual, sòcols i tela asfàltica existent. Extracció de runa, transport i taxes a l’abocador.
Capa de morter per regularitzar la superfície, com a base de la nova impermeabilització.
Regates perimetrals amb mitjans manuals.
Formació de mitja canya perimetral per rebre la tela asfàltica en els perímetres.
Subministrament i col·locació de doble tela asfàltica bicapa adherida en calent. Per sobre la impermeabilització, col·locació geotèxtil de fibra de polièster.
• Capa de morter de protecció i col·locació de paviment ceràmic de gres d’exterior de 30×30 cm i sòcol/minvell.
Embornal d’acer inoxidable i registrable. Treballs de connexió de la tela asfàltica al desaigua existent, garantint el segellat i bon funcionament d’aquest.

Execució obra

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Execució obra

Rehabilitació

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Execució obra

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469