Els nostres projectes

Els nostres projectes

Rehabilitació façanes interiors edifici plurifamiliar, Tossa de Mar

OBRA: Rehabilitació patis interiors edifici plurifamiliar
TIPUS: Façana interior d’edifici/Patis interiors
LLOC: Tossa de Mar
TEMPS D’EXECUCIÓ: 1 mes

DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
QPARADÍS, en aquest projecte de rehabilitació dels patis interiors d’un edifici plurifamiliar a Tossa de Mar, ha realitzat les següents actuacions:

Enderroc de paviment actual, sòcols i tela asfàltica existent. Extracció de runa, transport i taxes a l’abocador.
Capa de morter per regularitzar la superfície, com a base de la nova impermeabilització.
Regates perimetrals amb mitjans manuals.
Formació de mitja canya perimetral per rebre la tela asfàltica en els perímetres.
Subministrament i col·locació de doble tela asfàltica bicapa adherida en calent. Per sobre la impermeabilització, col·locació geotèxtil de fibra de polièster.
• Capa de morter de protecció i col·locació de paviment ceràmic de gres d’exterior de 30×30 cm i sòcol/minvell.
Embornal d’acer inoxidable i registrable. Treballs de connexió de la tela asfàltica al desaigua existent, garantint el segellat i bon funcionament d’aquest.

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.