Projectes realitzats

Impermeabilització de soterrani, Vilademuls

OBRA: Obra nova. Casa unifamiliar aïllada
TIPUS: Coberta transitable, murs enterrats per la part exterior i interior. Segellat d’instal·lacions del soterrani.
LLOC: Vilademuls
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 setmanes
MUR EXTERIOR
Formació de mitges canyes amb pendent per a canalitzar l’aigua, Emprimació de la superfície del mur prèvia neteja i sanejat d’aquest. Impermeabilització amb làmina de betum asfàltic amb armadura de fibra de vidre totalment adherida a la superfície. Subministrament i col·locació de làmina drenant amb acabat de geotèxtil per protegir la impermeabilització, prèvia col·locació d’aïllament tèrmic per millorar l’eficiència tèrmica dels murs, i afavorir el drenatge. Subministrament i col·locació de tub drenant per a canalitzar les aigües. Subministrament de geotèxtil per a embolcallar les graves de reomplert del mur.
COBERTA SOTERRANI
Formació de pendents amb capa de morter de ciment Portland, emprimació de la superfície. Col·locació de doble làmina asfàltica totalment adherida a la superfície i entre elles de 4 +4 kg/m² amb armadura de fibra de vidre i polièster. Col·locació de geotèxtil doble capa d’aïllament tèrmic i geotèxtil d’acabat.
MURS INTERIORS
Impermeabilització de murs interiors mitjançant el repicament de la troba del mur amb el forjat i la llosa de cimentació, segellat d’aquesta entrega amb sistema multicapa de morters. Impermeabilització del parament amb morter impermeabilitzant elàstic amb capa creuada previ sanejament i regularització de la superfície.
SEGELLAT INSTAL·LACIONS
Segellat dels tubs de les instal·lacions que passen pel soterrani. Garantia de l’estanquitat del conjunt mitjançant l’aplicació del sistema multicapa entre els elements de polièster amb formigó. D’aquesta manera s’absorbeixen les dilatacions de cada material i es garanteix l’estanquitat del segellat.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.