Els nostres projectes

Impermeabilització de soterrani, Vilademuls

OBRA: Obra nova. Casa unifamiliar aïllada
TIPUS: Coberta transitable, murs enterrats per la part exterior i interior. Segellat d’instal·lacions del soterrani.
LLOC: Vilademuls
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 setmanes

MUR EXTERIOR
Formació de mitges canyes amb pendent per a canalitzar l’aigua, Emprimació de la superfície del mur prèvia neteja i sanejat d’aquest. Impermeabilització amb làmina de betum asfàltic amb armadura de fibra de vidre totalment adherida a la superfície. Subministrament i col·locació de làmina drenant amb acabat de geotèxtil per protegir la impermeabilització, prèvia col·locació d’aïllament tèrmic per millorar l’eficiència tèrmica dels murs, i afavorir el drenatge. Subministrament i col·locació de tub drenant per a canalitzar les aigües. Subministrament de geotèxtil per a embolcallar les graves de reomplert del mur.

COBERTA SOTERRANI
Formació de pendents amb capa de morter de ciment Portland, emprimació de la superfície. Col·locació de doble làmina asfàltica totalment adherida a la superfície i entre elles de 4 +4 kg/m² amb armadura de fibra de vidre i polièster. Col·locació de geotèxtil doble capa d’aïllament tèrmic i geotèxtil d’acabat.

MURS INTERIORS
Impermeabilització de murs interiors mitjançant el repicament de la troba del mur amb el forjat i la llosa de cimentació, segellat d’aquesta entrega amb sistema multicapa de morters. Impermeabilització del parament amb morter impermeabilitzant elàstic amb capa creuada previ sanejament i regularització de la superfície.

SEGELLAT INSTAL·LACIONS
Segellat dels tubs de les instal·lacions que passen pel soterrani. Garantia de l’estanquitat del conjunt mitjançant l’aplicació del sistema multicapa entre els elements de polièster amb formigó. D’aquesta manera s’absorbeixen les dilatacions de cada material i es garanteix l’estanquitat del segellat.

Execució obra

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Execució obra

Rehabilitació

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Execució obra

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

VOLS QUE VISITEM GRATUÏTAMENT EL TEU IMMOBLE?

Contacta amb nosaltres. Analitzem el problema i et plantegem la millor solució.

DEMANA UN ESTUDI PERSONALITZAT

Venim gratuïtament, analitzem el problema i et plantegem la millor solució.

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469