Els nostres projectes

Treballs en alçada per rehabilitar voladissos, Girona

OBRA: Macro Comunitat de diferents blocs d’habitatges
TIPUS: Rehabilitació de frontals de voladissos
LLOC: Girona
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 setmanes

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ AMB TREBALLS VERTICALS:
En aquest projecte de rehabilitació dels voladissos de la façana, QPARADÍS ha realitzat les següents actuacions:

 

  • Implantació de les fixacions homologades per fer els treballs verticals a tot el perímetre del pati interior d’illa de la macro comunitat, amb 6 blocs d’habitatges.
  • Rehabilitació del cantell de forjat de formigó a la visera superior correguda a tot el perímetre i, als voladissos de balcons.
  • Repicat del formigó, sanejat del material degradat, raspallat i passivat de les armadures amb mitjans manuals.
  • Imprimació anticorrosiva, pont d’unió amb morter polimèric de resines d’epòxid i restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació amb malla de fibra.
  • Pintura de la zona rehabilitada. Capa prèvia d’imprimació i dues capes de pintura plàstica per exterior, formulada per igualar el color de la resta de paraments de formigó existents.

ENS ADAPTEM A QUALSEVOL ENTORN DE DIFÍCIL ACCÉS

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que oferim.

ENS ADAPTEM A QUALSEVOL ENTORN DE DIFÍCIL ACCÉS

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que oferim

Servei integral en rehabilitació

assessorament

Assessorament

QPARADIS, amb un equip d’arquitectes tècnics i especialistes al capdavant per estudiar i valorar quina és la millor opció per donar la solució adequada a cada necessitat.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una rehabilitació. tant en edificació com en indústria.

Tractament

Rehabilitació

El nostre objectiu no només és arribar allà on és difícil d’accedir, sinó executar la feina de la millor manera per garantir-ne el millor acabat i la màxima durabilitat

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d’impermeabilització disposen d’una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d’impermeabilització disposen d’una ampliació de garantia fins a 10 anys.

Els nostres projectes

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469