Projectes realitzats

Projectes realitzats

Rehabilitació de les esquerdes a les façanes posteriors, Salt

OBRA: Façana posterior a bloc d’habitatges
TIPUS: Rehabilitació de les esquerdes més importants de façanes posteriors
LLOC: Salt
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 dies

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ AMB TREBALLS VERTICALS:
En aquest projecte de rehabilitació dels voladissos de la façana, QPARADÍS ha executat les següents actuacions:

  • Implantació de les fixacions homologades per fer els treballs verticals a tot el perímetre del pati interior d’illa de la macro comunitat, amb 6 blocs d’habitatges.
  • Rehabilitació d’esquerdes de façana en parament remolinat i pintat.
  • Repicament de les zones deteriorades i de les esquerdes, obrint en forma de cunya fins a la base sòlida, sanejat de la zona, raspallat i passivat de les armadures amb mitjans manuals.
  • Imprimació anticorrosiva, pont d’unió amb morter polimèric de resines d’epòxid i restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació amb malla de fibra.
  • Acabat remolinat imitant la textura preexistent.
  • Pintura de la zona rehabilitada. Capa prèvia d’imprimació i dues capes de pintura plàstica per exterior, formulada per igualar el color de la resta de paraments de formigó existents.

ENS ADAPTEM A QUALSEVOL ENTORN DE DIFÍCIL ACCÉS

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que oferim.

ENS ADAPTEM A QUALSEVOL ENTORN DE DIFÍCIL ACCÉS

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que oferim

SERVEI INTEGRAL EN REHABILITACIÓ

assessorament

Assessorament

QPARADIS, amb un equip d’arquitectes tècnics i especialistes al capdavant per estudiar i valorar quina és la millor opció per donar la solució adequada a cada necessitat.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una rehabilitació. tant en edificació com en indústria.

Tractament

Rehabilitació

El nostre objectiu no només és arribar allà on és difícil d’accedir, sinó executar la feina de la millor manera per garantir-ne el millor acabat i la màxima durabilitat

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.