Els nostres projectes

Rehabilitació de coberta en edifici plurifamiliar, Platja d’Aro

OBRA: Rehabilitació de coberta no transitable en edifici plurifamiliar
TIPUS: Rehabilitació de coberta enrajolada a coberta no transitable invertida amb acabat de graves.
LLOC: Platja d’Aro
TEMPS D’EXECUCIÓ: 2 mesos

 

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ

En l’execució de la rehabilitació i impermeabilització de la coberta, QPARADÍS ha realitzat:

  • Retirada de varis paviments, capes de morter i última impermeabilització amb tela butílica, fins arribar a la impermeabilització original, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
  • Formació de regates en arrebossat existent d’uns 2 cm de profunditat x 35 cm d’alçada per l’entrega lateral de la impermeabilització.
  • Matarraco, de 5 cm de radi, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l.
  • Col·locació de feltre geotèxtil de 110 gr/m2.
  • Impermeabilització amb sistema bicapa no adherida, a base de 2 làmines asfàltiques de betum elastomer SBS armades amb feltre de polièster de 160 gr/m2.
  • Construcció de minvell a base de làmina asfàltica autoprotegida de 4 Kg/m2 de betum elastòmer SBS grisa, de 80 cm. d’amplada com a mínim Alçada en parets de 35 cm. mínim.
  • Aïllant de poliestirè extruït de 6 mm de gruix.
  • Feltre geotèxtil antipunxonament de 150 gr/m2.
  • Grava de granulometria 20-40 mm, mínim 6 cm. de gruix. Segons plànols i detalls.

 

SOLUCIÓ REHABILITACIÓ APORTADA

Aquesta rehabilitació ha consistit a solucionar un problema de degoters a causa de l’envelliment i el mal ús de la impermeabilització existent en aquest cas una làmina asfàltica envellida.

Execució obra

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Execució obra

Rehabilitació

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Execució obra

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469