Projectes realitzats

Coberta casa unifamiliar aïllada, Bescanó

OBRA: Obra nova
TIPUS: Coberta invertida acabada amb grava de riu arrodonida sobre taulell de fusta
LLOC: Bescanó
TEMPS D’EXECUCIÓ: 20 dies

DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
Aplicació d’emulsió bituminosa sobre el taulell de fusta per millorar l’adherència de la làmina autoadhesiva de betum modificat per crear la barrera de vapor.
Formació de pendents amb formigó cel·lular prèvia formació de tocs per formar els pendents.
Mitges canyes de morter per millorar l’entrega de la làmina amb els encontres horitzontals.
Impermeabilització de la coberta amb doble làmina de betum modificat amb SBS de 4 kg cd una amb combinació d’armadures per millorar el rendiment de la coberta.
Impermeabilització perimetral amb làmina LBM-SBS amb autoprotecció mineral.
Prova d’estanquitat per assegurar la coberta.
Col·locació de làmina geotèxtil com a capa separadora.
Col·locació d’aïllament tèrmic de 16 cm de gruix amb poliestirè extrudit.
Col·locació de làmina geotèxtil com a capa separadora.
Acabat de la coberta amb 10 cm de grava de riu neta de cantó rodó.

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.