Impermeabilització de coberta d’obra nova en edifici públic, Breda

OBRA: Obra nova. Impermeabilització de coberta d’edifici públic
TIPUS: Coberta no transitable acabada amb grava
LLOC: Breda
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 setmanes

DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
• Formació de pendents amb formigó cel·lular previ realització de parets mestres. Construcció de mitges canyes a tot el perímetre.
• Emprimació asfàltica al perímetre de la coberta, baixants i elements sortints.
• Impermeabilització bicapa amb doble làmina asfàltica de 4 kg/m2 cadascuna amb armadura de fibra de vidre en la primera capa i de polièster en la segona totalment adherida entre si.
• Perímetres acabats amb làmina autoprotegida mineral per la protecció del sol
• Subministrament de làmina de geotèxtil com a capa separadora entre l’aïllament i la impermeabilització.
• Subministrament i col·locació de 12 cm d’aïllament tèrmic en doble placa per trencar junt.
• Segona capa separadora amb geotèxtil entre aïllament i element d’acabat.
• Subministrament i col·locació de grava per a protecció i acabat de la coberta.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

<div id="container"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="separador-blanc"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="separador-blanc2"></div> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.