Rehabilitació de coberta en edifici d’habitatges, Banyoles

OBRA: Rehabilitació de la coberta d’un edifici d’habitatges de 5 blocs
TIPUS: Terrassa no transitable amb acabat de làmina autoprotegida mineral
LLOC: Banyoles
TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 mesos

DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
Aquesta rehabilitació ha consistit a solucionar un problema de degoters a causa de l’envelliment de la membrana asfàltica amb acabat d’alumini. Les actuacions realitzades han sigut:

 • Retirada de la totalitat del full d’alumini existent en la coberta mitjançant aplicació de foc a la làmina.
 • Sanejament dels desaigües existents, i posterior col·locació de cassoletes d’EPDM.
 • Instal·lació de ventilacions a través d’obertures per mitjans mecànics i/o manuals de forats en el forjat. Col·locació d’airejadors d’EPDM per afavorir la ventilació de la coberta.
 • Col·locació de morter en la trobada perimetral de la coberta formant mitges canyes.
 • Impermeabilització mitjançant una membrana autoprotegida, formada per les capes següents:
  1a capa: làmina de betum elastòmer SBS, de 4 Kg/m2, amb armadura de vel de vidre (làmina tipus LBM-40-FV). La primera capa s’ha soldat sobre el suport, amb les peces contigües cavalcades i amb els cavalcaments soldats.
  2a capa: làmina de betum elastòmer SBS, de 5 Kg/m2, amb autoprotecció mineral i armadura de feltre de polièster de 150 gr/m2 (làmina tipus LBM-50/G-FP). La segona capa s’ha soldat sobre la primera, amb la col·locació de les peces contigües cavalcades i desplaçades respecte als de la primera capa.
 • A la zona que envolta el baixant, la impermeabilització s’ha reforçat amb una làmina, igual que la primera capa, amb un diàmetre aproximat de 50 cm, soldada sobre el suport i introduïda dins la boca del baixant. Finalment, sobre aquest reforç s’hi ha soldat la impermeabilització.
 • Subministra i col·locació de perfils metàl·lics en forma de L, acabat amb goteró, en els perímetres superiors de les caixes d’escala.

A QPARADÍS hem donat resposta a les necessitats d’ús del client. Amb aquesta solució estalvia costos i facilita el manteniment de la coberta i les possibles reparacions en un futur, ja que a l’instal·lar una làmina totalment adherida, és molt senzill la reparació de la coberta per mal ús.

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.