Treballs verticals

Treballs verticals

QPARADÍS donem solució als projectes de rehabilitació en entorns de difícil accés, tant en edificis com en indústria.

Principal actiu el nostre equip professional

La nostra experiència en el sector de la construcció sumada amb l’especialització en treballs verticals ens permet garantir solucions definitives en espais de difícil accés.

L’equip de treballs verticals compte amb una àmplia formació acreditada per l’ANETVA ECRA (Comitè Europeu Treballs Verticals).

La prevenció i seguretat la nostra prioritat

La nostra empresa compleix amb la normativa i certificacions de seguretat vigents, incorporant les noves normatives tècniques als nostres equips i instal·lacions.

L'alternativa més àgil i amb menys molèsties pel client. Sense bastides ni infraestructures que tapin l'edifici.

AVANTATGES TREBALLS VERTICALS

L’alternativa més àgil i amb menys molèsties pel client. Sense bastides ni infraestructures que tapin l’edifici.

COMODITAT

En els treballs de façanes i patis de llums d’edificis, totes les actuacions es realitzen per l’exterior, prioritzant l’accés del personal i del material des de l’exterior o per zones comuns.

No s’utilitzen bastides, grues, ni cap element fix col·locat a façana mentre duren els treballs.

S’impossibilita l’accés de terceres persones a la finca, ja que no queden elements fixos a façana

AGILITAT

Mínima intervenció a l’estructura de l’edifici.

S’eliminen els temps d’instal·lació i retirada de les costoses bastides.

S’eviten els molestos talls de carrer.

ECONÒMIC

Abaratim costos prescindint del muntatge de bastides, lloguers de grues, permisos per talls de carrer, etc.

SERVEIS EN TREBALLS D’ALÇADA

Edificació, rehabilitació de façanes

 • Revisió i manteniment de paraments verticals, teulats, canalons, etc
 • Reparacions puntuals de façana, tan estructurals com revestiments o fusteries, ràfecs, pilars, trencaaigües, persianes, etc.
 • Reparació i pintat de façanes, patis de llums i parets mitgeres.
 • Instal·lació de serveis: reixes de ventilació, tubs d’extracció, desaigües, etc.
 • Sistemes antiaus: punxes, xarxes, bandes electrificades, etc.
 • Impermeabilitzacions i hidrofugats.
 • Neteges de façanes vidriades, rajols cara vista, revestiments, canalons, estructures.
 • Manteniment i col·locació de cobertes de policarbonat.

Treballs per a la indústria

 • Neteges de paraments verticals, estructures, teulats.
 • Revisions d’instal·lacions.
 • Reparació i pintat.
 • Instal·lació de serveis.

Ajuda o suport a altres industrials

Donem suport a tota mena d’industrials, per poder arribar a completar les obres i projectes de manera professional i responsable.

 • Substitució de muntants
 • Sistemes de clima
 • Manteniments d’antenes
 • Acabats exteriors de fusteries i instal·lacions
 • Treballs en estructures i murs cortina

ENS ADAPTEM A QUALSEVOL ENTORN DE DIFÍCIL ACCÉS

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que oferim.

ENS ADAPTEM A QUALSEVOL ENTORN DE DIFÍCIL ACCÉS

Els nostres clients avalen la qualitat del servei que oferim

SEGURETAT  TREBALLS VERTICALS

Cumpliment de la normativa d'aplicació en treballs d'alçada a nivell d'instal·lacions i equipament:

 • Treballs en alçada RD 2177
 • Directiva 45-2001-CE
 • Llei de prevenció de riscos Llei 31/1995
 • Llei de prevenció de riscos RD 39/1997
 • Llei de prevenció de riscos RD 171/2004
 • Obres de construcció RD 1627/199
 • Equips de treball RD 1215/1997
 • Equips de protecció RD 773/1997
 • Llei de la Subcontractació en la Construcció

Contractació de assegurança de responsabilitat civil.

SERVEI INTEGRAL EN REHABILITACIÓ

assessorament

Assessorament

QPARADIS, amb un equip d’arquitectes tècnics i especialistes al capdavant per estudiar i valorar quina és la millor opció per donar la solució adequada a cada necessitat.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una rehabilitació. tant en edificació com en indústria.

Tractament

Rehabilitació

El nostre objectiu no només és arribar allà on és difícil d’accedir, sinó executar la feina de la millor manera per garantir-ne el millor acabat i la màxima durabilitat

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.