Projectes realitzats

Impermeabilització de coberta casa unifamiliar, Girona

OBRA: Obra nova. Casa unifamiliar aïllada
TIPUS: Coberta no transitable acabada amb grava
LLOC: Girona
TEMPS D’EXECUCIÓ: 2 setmanes
DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
Formació de pendents amb morter de ciment pòrtland. Mitges canyes a tot el perímetre. Emprimació asfàltica perimetral, desaigües i elements sortints com xemeneies i ventilacions. Subministrament i col·locació de doble capa de làmina asfàltica de 4 kg/m² de fibra vidre a primera capa i una segona de 4 kg/m² de polièster.
La primera capa flotant respecte a la base, i la segona totalment adherida a la primera. Perímetres amb làmina autoprotegida mineral per a protecció solar. Prova d’aigua de 48 hores per garantir l’estanquitat de la coberta. Subministrament i col·locació de geotèxtil, aïllament 8 cm de poliestirè extrudit, geotèxtil i grava.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.