Projectes realitzats

Rehabilitació de façana de policarbonat en edifici públic, Sant Julià de Ramis

OBRA: Rehabilitació de façana en edifici públic 
TIPUS: Façana de policarbonat 
LLOC: Sant Julià de Ramis
TEMPS D’EXECUCIÓ: 1 mes

DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA

Aquesta rehabilitació de façana en edifici públic a Sant Julià de Ramis ha consistit a solucionar un problema d’envelliment del policarbonat existent.

L’actuació per a la rehabilitació de la façana ha consistit en:
• Retirada dels suports verticals i horitzontals que fixen els panells de policarbonat cel·lular a la façana, per mitjans manuals i mecànics.
• Sanejament dels perfils de suport, retirant la silicona existent.
• Retirada, transport i cànon d’abocador autoritzat dels panells de policarbonat en mal estat.
• Subministrament i col·locació de panells de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix.
• Fixació, a façana, dels panells a través de la col·locació dels perfils verticals i horitzontals retirats amb anterioritat.
• Segellat de tots els perfils amb massilla de poliuretà.

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.