Projectes realitzats

Projectes realitzats

Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar, l’Escala

OBRA: Edifici Plurifamiliar
TIPUS: Rehabilitació de façana 
LLOC: L’Escala
TEMPS D’EXECUCIÓ: 5 mesos

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ
En aquest projecte de rehabilitació de façana, QPARADÍS ha realitzat les següents actuacions:

 •  
 • COSIT FISSURES FRONTALS
  ReparacIó de zones fissurades en frontals del forjat amb grapes d’inoxidable col·locades amb resina epoxídica i posterior revestiment del parament amb morter.
 • REPARACIÓ CANTELL FORJAT
  Repicat del formigó, sanejat del material degradat, raspallat i passivat de les armadures amb mitjans manuals. Imprimació anticorrosiva, pont d’unió amb morter polimèric de resines d’epòxid i restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació amb malla de fibra.
 • EXTRACCIÓ I SUBSTITUCIÓ PEÇA CORONAMENT
  -Extracció de peces de coronament de ceràmica vidriada de les terrasses de distribució.
  -Subministre i col·locació de peça de coronament de ceràmica blanca, amb trencaaigües, rebut amb adhesiu de ciment flexible i de gran adherència.
 • REPARACIÓ CANTELL LLOSA ESCALA
  Repicat del formigó, sanejat del material degradat, raspallat i passivat de les armadures amb mitjans manuals. Imprimació anticorrosiva, pont d’unió amb morter polimèric de resines d’epòxid i restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació amb malla de fibra.
 • SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE:
  -Planxa d’alumini lacat de color blanc als ampits de les finestres sobre peça ceràmica existent.
  -Reixa d’alumini lacat blanc, format per barrots verticals de 60 cm de longitud, separats 12 cm i dos barrots horitzontals. 
 • PINTAT FAÇANA
  Subministre i aplicació d’una capa de fixador Acuoso i dues mans d’acabat amb Cotefilm NG de Reveton, anti fissures, color blanc.

SERVEIS INTEGRALS EN REHABILITACIÓ FAÇANES

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudiem personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases de la reforma d’una façana. Des de treballs paletaria, impermeabilització, revestiment, etc.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva façana. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.