Els nostres projectes

Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar, l’Escala

OBRA: Edifici Plurifamiliar
TIPUS: Rehabilitació de façana 
LLOC: L’Escala
TEMPS D’EXECUCIÓ: 5 mesos

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ
En aquest projecte de rehabilitació de façana, QPARADÍS ha realitzat les següents actuacions:

 •  
 • COSIT FISSURES FRONTALS
  ReparacIó de zones fissurades en frontals del forjat amb grapes d’inoxidable col·locades amb resina epoxídica i posterior revestiment del parament amb morter.
 • REPARACIÓ CANTELL FORJAT
  Repicat del formigó, sanejat del material degradat, raspallat i passivat de les armadures amb mitjans manuals. Imprimació anticorrosiva, pont d’unió amb morter polimèric de resines d’epòxid i restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació amb malla de fibra.
 • EXTRACCIÓ I SUBSTITUCIÓ PEÇA CORONAMENT
  -Extracció de peces de coronament de ceràmica vidriada de les terrasses de distribució.
  -Subministre i col·locació de peça de coronament de ceràmica blanca, amb trencaaigües, rebut amb adhesiu de ciment flexible i de gran adherència.
 • REPARACIÓ CANTELL LLOSA ESCALA
  Repicat del formigó, sanejat del material degradat, raspallat i passivat de les armadures amb mitjans manuals. Imprimació anticorrosiva, pont d’unió amb morter polimèric de resines d’epòxid i restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació amb malla de fibra.
 • SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE:
  -Planxa d’alumini lacat de color blanc als ampits de les finestres sobre peça ceràmica existent.
  -Reixa d’alumini lacat blanc, format per barrots verticals de 60 cm de longitud, separats 12 cm i dos barrots horitzontals. 
 • PINTAT FAÇANA
  Subministre i aplicació d’una capa de fixador Acuoso i dues mans d’acabat amb Cotefilm NG de Reveton, anti fissures, color blanc.
Execució obra

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Execució obra

Rehabilitació

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Execució obra

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podràs evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la rehabilitació. El nostre objectiu és garantir la teva satisfacció

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469