Projectes realitzats

Projectes realitzats

Rehabilitació de façana i balcons en edifici plurifamiliar, Tossa de Mar

OBRA: Edifici públic 
TIPUS: Rehabilitació Façana, bacons i cantells
LLOC: Tossa de Mar
TEMPS D’EXECUCIÓ: 2 mesos

DESCRIPCIÓ REHABILITACIÓ
En aquest projecte de rehabilitació de façana, QPARADÍS ha realitzat les següents actuacions:

  • Enderroc i retirada del paviment ceràmic existent en les dues primeres filades de 2 rajoles del balcó, a més de la capa de morter. Extracció runes, transport i taxes a l’abocador.
  • Subministrament i col·locació d’impermeabilització. Sobre la impermeabilització col·locació un geo-tèxtil de fibra de polièster.
  • Substitució dels peus de barana que estiguin en mal estat i aplicació de passivació en els que estiguin en un correcte estat.
  • Capa de morter per protegir la tela asfàltica.
  • Subministra i col·locació de paviment porriño flameado.
  • Repicat i reparació d’esquerdes als cantells del forjat.
  • Pintat de la façana previ repàs de les zones deteriorades.
assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.