Projectes realitzats

Projectes realitzats

Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar, Girona

OBRA: Edifici Plurifamiliar
TIPUS: Rehabilitació de façana 
LLOC: Girona
TEMPS D’EXECUCIÓ: 12 mesos

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ
En aquest projecte de rehabilitació de façana, QPARADÍS ha realitzat les següents actuacions:

 • EXTRACCIÓ REVESTIMENT EXISTENT
  Extracció del revestiment existent de la façana de l’edifici. Evacuació de runa, i posterior transport i taxes a abocador autoritzat.
 • APLICACIÓ PONT D’UNIÓ
  Subministrament i aplicació de resina epoxídica fluida, bi-component, amb funció de pont d’unió sobre parament ceràmic existent, prèvia neteja i preparació del suport.
 • REVESTIMENT MORTER M-5
  Subministrament i aplicació de morter M-5 sobre PONT D’UNIÓ; col·locació de peça cantonera de PVC i formació de goteró a la part inferior de totes les cornises existents, així com entrega i remat amb muntants verticals d’obertures de terrasses.
 • IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER BI-COMPONENT
  Subministrament i aplicació de morter flexible bi-component impermeabilitzant, aplicat sobre arrebossat de morter M-5.
 • PINTURA SOBRE REVESTIMENT DE FAÇANA EXISTENT I SOBRE ZONA REFORMADA
  Subministrament i aplicació de dues capes de pintura plàstica sobre revestiment. Prèviament, neteja i preparació del suport.

SERVEIS INTEGRALS EN REHABILITACIÓ FAÇANES

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudiem personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases de la reforma d’una façana. Des de treballs paletaria, impermeabilització, revestiment, etc.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva façana. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.