Projectes realitzats

Rehabilitació de terrassa Hotel, Platja d’Aro

OBRA: Rehabilitació de terrassa Hotel
TIPUS: Terrassa no transitable amb acabat de llosa filtrant
LLOC: Platja d’Aro
TEMPS D’EXECUCIÓ: 5 dies

DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA
Aquesta rehabilitació va consistir a solucionar un problema de degoters a causa de l’envelliment i el mal ús de la impermeabilització existent i en la col·locació d’aïllament tèrmic que no existia.
Vam sanejar el suport amb mitjans mecànics i vam aplicar una emprimació amb betum asfàltic per tal de millorar l’adherència dels materials elastomèrics de la impermeabilització.
La impermeabilització va constar d’un sistema bicapa totalment adherit a la superfície, i vam instal·lar, com a acabat, llosa filtrant amb aïllament tèrmic que permet el trànsit per manteniment de la coberta.
Amb aquesta solució vam donar resposta a les necessitats del nostre client, a més d’un estalvi de costos i la facilitat de manteniment de la coberta per possibles reparacions en el futur. També s’ha aportat una millora tèrmica en l’edifici.

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat per aquest motiu ampliem fins a 10 anys de garantia en els nostres tractaments d’impermeabilització.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.