Projectes realitzats

Nau industrial, Rehabilitació

Rehabilitació de la coberta industrial del König, Blanes

Millores aportades per QPARADÍS

QPARADÍS ha rehabilitat la coberta amb solucions d’aïllament tèrmic, impermeabilització i correcció de pendents en les canals. S’han implementat solucions tècniques per millorar el confort interior i reduir les pèrdues energètiques, així com per prevenir filtracions i goteres en períodes de pluja intensa. Es garanteixen 10 anys per als treballs realitzats.

Descripció solució constructiva

REHABILITACIÓ COBERTA i PETO DE LA COBERTA

  • Subministrament i col·locació/muntatge de plaques d’aïllament PIR (aïllant tèrmic) mecànicament fixades a la superfície de la coberta i a la superfície vertical del peto perimetral.
  • Impermeabilització mitjançant membrana sintètica TPO de poliolefina modificada, reforçada amb malla de polièster per proporcionar resistència a l’impacte, estabilitat de temperatura, rendiment d’ús final i durabilitat.
  • Reforç de la impermeabilització de la superfície en les trobades verticals i horitzontals i en els punts singulars.
  • Aplicació del PIR i la impermeabilització en tot el perímetre del peto de la coberta fins a dalt del coronament, amb la recol·locació del coronament existent un cop finalitzada la impermeabilització.

FORMACIÓ SOBREEIXIDOR

  • S’ha retirat els panells metàl·lics verticals per formar un sobreeixidor en la nau. Després, s’ha col·locat un nou sobreeixidor d’acer inoxidable i segellat. Finalment, s’han recol·locat els panells metàl·lics.

REHABILITACIÓ DE LA CANAL

  • S’han creat pendents per millorar la sortida de l’aigua de la canal i segellar el perímetre amb una resina de poliuretà monocomponent ULTRAFLEX en dues capes per proporcionar una membrana impermeable continua de gran rendiment.

Com treballa QPARADIS

Pas 1

Es presenta la solució al client

Pas 2

S’aprova el pressupost

Pas 3

Es determina la durada de les obres

Pas 4

Sempre es compleix amb els terminis

Qualitat i 10 anys de garantia en els serveis realitzats pels professionals de QPARADIS.

Més de 35 anys d’experiència acumulats en solucions tècniques constructives.

Compliment de la normativa i certificacions de seguretat vigents en els nostres projectes.

Contacta’ns
649 202 469
972 396 272

WhatsApp
649 202 469