Rehabilitacions

A QPARADIS diagnostiquem correctament l’origen de la problemàtica per oferir la solució definitiva i garantida. QPARADIS donem resposta en solucions d’impermeabilització oferint en tot moment un servei integral: assessorament + execució de l’obra + impermeabilització + manteniment.

Rehabilitació de Terrasses

solucions de problemes d'humitats i degoters a la façana
Tractament i impermeabilització de terrasses transitables i no transitables d’obra nova o rehabilitacions. Extensa gama d’acabats.

Rehabilitació de Cobertes

solucions de problemes d'humitats i degoters a la façana
Impermeabilització de cobertes i teulades planes i inclinades, tan rehabilitacions com obra nova.

Rehabilitacions de Piscines

solucions de problemes d'humitats i degoters a les parets
El problema més habitual de les piscines són les filtracions d’aigua, ja sigui per escletxes que s’hagin format amb el temps o a través de les juntes dels materials utilitzats.

Rehabilitacions de Forjats

solucions de problemes d'humitats i degoters a les parets de soterranis
Els forjats són un dels elements estructurals principals en una llar, són els encarregats –conjuntament amb els murs de càrrega– de sostenir els edificis.

Rehabilitació de Pàrquings

solucions de problemes d'humitats i degoters a les parets de soterranis
Per trobar-se sota del nivell del terra són una altra zona on cal fer un tractament de qualitat i professional que eviti els problemes més habituals a les parets, sostres i terres dels pàrquings i soterranis i assegurar-ne la plena estanqueïtat.

Rehabilitació de Dipòsits

Humitats i degoters dins de casa / goteres a la llar
QPARADIS li fem el diagnòstic i la rehabilitació del dipòsit, sanejant la superfícies, realització del tractament i mitges canyes, i impermeabilització del dipòsit.

SERVEI INTEGRAL EN IMPERMEABILITZACIONS

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudien personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.
Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases constructives d’una coberta a partir del forjat fins a l’acabat de la mateixa. Tant en obra nova com en rehabilitació.
Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.
Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva llar. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.