Rehabilitació coberta amb química constructiva, Port de la Selva

Rehabilitació coberta amb química constructiva, Port de la Selva

Projectes realitzats Rehabilitació coberta amb química constructiva, Port de la Selva OBRA: Rehabilitació coberta comunitària d’edifici plurifamiliar i tractament d’humitats per capil·laritat als baixos TIPUS: Coberta no transitable amb química constructiva LLOC: Port...
Rehabilitació de coberta en edifici d’habitatges, Banyoles

Rehabilitació de coberta en edifici d’habitatges, Banyoles

Projectes realitzats Rehabilitació de coberta en edifici d’habitatges, Banyoles OBRA: Rehabilitació de la coberta d’un edifici d’habitatges de 5 blocs TIPUS: Terrassa no transitable amb acabat de làmina autoprotegida mineral LLOC: Banyoles TEMPS...
Rehabilitació de terrassa en edifici plurifamiliar, Tossa de Mar

Rehabilitació de terrassa en edifici plurifamiliar, Tossa de Mar

Projectes realitzats Rehabilitació de terrasa en Edifici plurifamiliar, Tossa de Mar OBRA: Rehabilitació de terrassa en Edifici plurifamiliar TIPUS: Terrassa transitable amb acabat de rajola de gres LLOC: Tossa de Mar TEMPS D’EXECUCIÓ: 4 setmanes DESCRIPCIÓ...
Rehabilitació de coberta en habitatge plurifamiliar, Palamós

Rehabilitació de coberta en habitatge plurifamiliar, Palamós

Projectes realitzats Rehabilitació de coberta en habitatge plurifamiliar, Palamós OBRA: Rehabilitació de coberta en habitatge plurifamiliar TIPUS: Coberta no transitable amb acabat de làmina autoprotegida mineral LLOC: Palamós TEMPS D’EXECUCIÓ: 3 setmanes...
Manteniment de coberta d’un centre escolar, Girona

Manteniment de coberta d’un centre escolar, Girona

Projectes realitzats Manteniment de coberta d’un centre escolar, Girona OBRA: Manteniment de la coberta d’un centre escolar TIPUS: Coberta no transitable amb teula àrab LLOC: Santa Eugènia (Girona) TEMPS D’EXECUCIÓ: 1 dia DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ...